Tin tức

Thiết kế website mái hiên di động

Công ty thiết kế website mái hiên di động đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web mái hiên di động đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website cà phê

Công ty thiết kế website cà phê đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web cà phê đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website tin tức

Công ty thiết kế website tin tức đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web tin tức đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website nước uống

Công ty thiết kế website nước uống đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web nước uống đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website điện lạnh

Công ty thiết kế website điện lạnh đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web điện lạnh đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website vệ sinh

Công ty thiết kế website vệ sinh đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web vệ sinh đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website tranh thêu

Công ty thiết kế website tranh thêu đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web tranh thêu đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website điện tử

Công ty thiết kế website điện tử đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web điện tử đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website nghe nhạc

Công ty thiết kế website nghe nhạc đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web nghe nhạc đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website thám tử

Công ty thiết kế website thám tử đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web thám tử đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website kế toán

Công ty thiết kế website kế toán đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web kế toán đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website xem phim

Công ty thiết kế website xem phim đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web xem phim đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website bán hàng

Công ty thiết kế website bán hàng đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web bán hàng đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website máy tính

Công ty thiết kế website máy tính đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web máy tính đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website ngoại thất

Công ty thiết kế website ngoại thất đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web ngoại thất đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website điện thoại

Công ty thiết kế website điện thoại đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web điện thoại đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website ô tô xe máy

Công ty thiết kế website ô tô xe máy đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web ô tô xe máy đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website nội thất

Công ty thiết kế website nội thất đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web nội thất đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Trước hết về chuẩn đầu ra, theo quy chế năm 2017, nghiên cứu sinh phải công bố tối thiểu hai bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án, trong đó một bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục tạp chí ISI/Scopus, hoặc công bố tối thiểu hai báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc hai bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện.

Trước hết về chuẩn đầu ra, theo quy chế năm 2017, nghiên cứu sinh phải công bố tối thiểu hai bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án, trong đó một bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục tạp chí ISI/Scopus, hoặc công bố tối thiểu hai báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc hai bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện.

Trước hết về chuẩn đầu ra, theo quy chế năm 2017, nghiên cứu sinh phải công bố tối thiểu hai bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án, trong đó một bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục tạp chí ISI/Scopus, hoặc công bố tối thiểu hai báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc hai bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện.

Trước hết về chuẩn đầu ra, theo quy chế năm 2017, nghiên cứu sinh phải công bố tối thiểu hai bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án, trong đó một bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục tạp chí ISI/Scopus, hoặc công bố tối thiểu hai báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc hai bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện.