Tin tức

Thiết kế website nhà sách

Công ty thiết kế website nhà sách đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web nhà sách đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website máy chụp ảnh

Công ty thiết kế website máy chụp ảnh đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web máy chụp ảnh đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website bánh kẹo

Công ty thiết kế website bánh kẹo đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web bánh kẹo đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website trà sữa

Công ty thiết kế website trà sữa đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web trà sữa đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website cây cảnh

Công ty thiết kế website cây cảnh đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web cây cảnh đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website văn phòng cho thuê

Công ty thiết kế website văn phòng cho thuê đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web văn phòng cho thuê đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website màn rèm cửa

Công ty thiết kế website màn rèm cửa đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web màn rèm cửa đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website cá cảnh

Công ty thiết kế website cá cảnh đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web cá cảnh đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website thú cưng

Công ty thiết kế website thú cưng đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web thú cưng đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website trang sức

Công ty thiết kế website trang sức đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web trang sức đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website gốm sứ

Công ty thiết kế website gốm sứ đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web gốm sứ đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website đồng hồ

Công ty thiết kế website đồng hồ đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web đồng hồ đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website bán xe đạp

Công ty thiết kế website bán xe đạp đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web bán xe đạp đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết Kế Website Xuất Nhập Khẩu, Logistics

Công ty thiết kế website Xuất Nhập Khẩu, Logistics đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web Xuất Nhập Khẩu, Logistics đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website camera quan sát

Công ty thiết kế website camera quan sát đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web camera quan sát đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website tiệm bánh

Công ty thiết kế website tiệm bánh đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web tiệm bánh đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website phong thủy

Công ty thiết kế website phong thủy đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web phong thủy đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website máy in, photocopy

Công ty thiết kế website máy in, photocopy đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web máy in, photocopy đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Trước hết về chuẩn đầu ra, theo quy chế năm 2017, nghiên cứu sinh phải công bố tối thiểu hai bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án, trong đó một bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục tạp chí ISI/Scopus, hoặc công bố tối thiểu hai báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc hai bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện.

Trước hết về chuẩn đầu ra, theo quy chế năm 2017, nghiên cứu sinh phải công bố tối thiểu hai bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án, trong đó một bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục tạp chí ISI/Scopus, hoặc công bố tối thiểu hai báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc hai bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện.

Trước hết về chuẩn đầu ra, theo quy chế năm 2017, nghiên cứu sinh phải công bố tối thiểu hai bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án, trong đó một bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục tạp chí ISI/Scopus, hoặc công bố tối thiểu hai báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc hai bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện.

Trước hết về chuẩn đầu ra, theo quy chế năm 2017, nghiên cứu sinh phải công bố tối thiểu hai bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án, trong đó một bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục tạp chí ISI/Scopus, hoặc công bố tối thiểu hai báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc hai bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện.