Tin tức

Thiết kế website mắt kính

Công ty thiết kế website mắt kính đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web mắt kính đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website bệnh viện

Công ty thiết kế website bệnh viện đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web bệnh viện đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website siêu thị

Công ty thiết kế website siêu thị đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web siêu thị đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website nha khoa

Công ty thiết kế website nha khoa đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web nha khoa đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website spa, thẩm mỹ viện

Công ty thiết kế website spa, thẩm mỹ viện đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web spa, thẩm mỹ viện đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website hải sản

Công ty thiết kế website hải sản đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web hải sản đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website nhà thuốc

Công ty thiết kế website nhà thuốc đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web nhà thuốc đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website salon, tiệm cắt tóc

Công ty thiết kế website salon, tiệm cắt tóc đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web salon, tiệm cắt tóc đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website văn phòng phẩm

Công ty thiết kế website văn phòng phẩm đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web văn phòng phẩm đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website đông y, thảo dược

Công ty thiết kế website đông y, thảo dược đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web đông y, thảo dược đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website cho thuê xe

Công ty thiết kế website cho thuê xe đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web cho thuê xe đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website giày dép

Công ty thiết kế website giày dép đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web giày dép đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website trung tâm ngoại ngữ

Công ty thiết kế website trung tâm ngoại ngữ đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web trung tâm ngoại ngữ đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website trung tâm dạy nghề

Công ty thiết kế website trung tâm dạy nghề đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web trung tâm dạy nghề đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website bất động sản

Công ty thiết kế website bất động sản đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web bất động sản đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website shop hoa

Công ty thiết kế website shop hoa đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web shop hoa đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website rao vặt

Công ty thiết kế website rao vặt đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web rao vặt đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website bán quần áo

Công ty thiết kế website bán quần áo đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web bán quần áo đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Trước hết về chuẩn đầu ra, theo quy chế năm 2017, nghiên cứu sinh phải công bố tối thiểu hai bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án, trong đó một bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục tạp chí ISI/Scopus, hoặc công bố tối thiểu hai báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc hai bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện.

Trước hết về chuẩn đầu ra, theo quy chế năm 2017, nghiên cứu sinh phải công bố tối thiểu hai bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án, trong đó một bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục tạp chí ISI/Scopus, hoặc công bố tối thiểu hai báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc hai bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện.

Trước hết về chuẩn đầu ra, theo quy chế năm 2017, nghiên cứu sinh phải công bố tối thiểu hai bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án, trong đó một bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục tạp chí ISI/Scopus, hoặc công bố tối thiểu hai báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc hai bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện.

Trước hết về chuẩn đầu ra, theo quy chế năm 2017, nghiên cứu sinh phải công bố tối thiểu hai bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án, trong đó một bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục tạp chí ISI/Scopus, hoặc công bố tối thiểu hai báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc hai bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện.