Tin tức

Thiết kế website dạy học trực tuyến Elearning

Thiết kế website học trực tuyến LMS, phần mềm,... là giải pháp tối ưu nhất hiện nay, Web E-Learning chuyên nghiệp - không giới hạn khóa học, số lượng học viên - Rất tiện lợi.

Thiết kế 1 website đơn giản

Thiết kế 1 website đơn giản có vẻ khó, phải không? Hướng dẫn của công ty thiết kế website Nam An sẽ cho bạn thấy bất cứ ai cũng có thể thiết kế một trang web chỉ với 7 bước đơn giản!

Thiết kế website bán đặc sản

Công ty thiết kế website bán đặc sản đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web bán đặc sản đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website bán gạo

Công ty thiết kế website bán gạo đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web bán gạo đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website thiết bị y tế

Công ty thiết kế website thiết bị y tế đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web thiết bị y tế đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website thể thao

Công ty thiết kế website thể thao đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web thể thao đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website in ấn

Công ty thiết kế website in ấn đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web in ấn đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website mạng xã hội

Công ty thiết kế website mạng xã hội đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web mạng xã hội đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website game online

Công ty thiết kế website game online đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web game online đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website tổ chức, hiệp hội

Công ty thiết kế website tổ chức, hiệp hội đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web tổ chức, hiệp hội đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website nghệ sĩ, ca sĩ

Công ty thiết kế website nghệ sĩ, ca sĩ đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web nghệ sĩ, ca sĩ đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website điện máy

Công ty thiết kế website điện máy đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web điện máy đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website studio áo cưới

Công ty thiết kế website studio áo cưới đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web studio áo cưới đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website nông nghiệp

Công ty thiết kế website nông nghiệp đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web nông nghiệp đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website cơ khí

Công ty thiết kế website cơ khí đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web cơ khí đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website Luật

Công ty thiết kế website Luật đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web Luật đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website phòng khám

Công ty thiết kế website phòng khám đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web phòng khám đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Thiết kế website môi trường

Công ty thiết kế website môi trường đẹp, chuyên nghiệp. Dịch vụ thiết kế web môi trường đạt chuẩn SEO, uy tín, giá rẻ, bảo mật cao, miễn phí host tên miền, bảo hành vĩnh viễn.

Trước hết về chuẩn đầu ra, theo quy chế năm 2017, nghiên cứu sinh phải công bố tối thiểu hai bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án, trong đó một bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục tạp chí ISI/Scopus, hoặc công bố tối thiểu hai báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc hai bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện.

Trước hết về chuẩn đầu ra, theo quy chế năm 2017, nghiên cứu sinh phải công bố tối thiểu hai bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án, trong đó một bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục tạp chí ISI/Scopus, hoặc công bố tối thiểu hai báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc hai bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện.

Trước hết về chuẩn đầu ra, theo quy chế năm 2017, nghiên cứu sinh phải công bố tối thiểu hai bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án, trong đó một bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục tạp chí ISI/Scopus, hoặc công bố tối thiểu hai báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc hai bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện.

Trước hết về chuẩn đầu ra, theo quy chế năm 2017, nghiên cứu sinh phải công bố tối thiểu hai bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án, trong đó một bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục tạp chí ISI/Scopus, hoặc công bố tối thiểu hai báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc hai bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện.